De hybride shopper – een uitdaging voor shoppermarketingbureaus

Terwijl aankopen via digitale kanalen toenemen, wint het aan belang dat merken op alle bestaande kanalen zo effectief mogelijk aan de consument worden gepresenteerd.
Want hybride shoppers zijn naargelang hun individuele levenssituatie de ene keer online shoppers en dan weer offline shoppers, die direct contact zoeken.
Daarom wordt het nu belangrijker hoe winkels de onlinekanalen voor hun klanten op een complementaire manier aanbieden en bedienen. 

Het is de beste manier om het klantenpotentieel te maximaal uit te nutten, want de shopper die alleen maar online of offline koopt, zal in de toekomst niet meer bestaan.
Het is dan ook geen grote verrassing dat we naast een toename van e-commerce ook een toename van offline activiteiten zien. Merken letten er meer op dat zij tegemoetkomen aan de wens van de klant om een uitstekende shop-ervaring te hebben.

Dit is belangrijke input voor shopper-marketingbureaus, die in staat zijn kansen op het verkooppunt te herkennen en te benoemen, evenals de strijd om plaats in het schap.
Als shopper-marketingbureaus die in heel Europa actief zijn, weten wij dat live-promotie een centrale rol speelt bij de directe benadering op het POS. Het vereist wat kennis en ervaring om te zorgen dat promotors een merk-boodschap op het POS goed overbrengen. Promotors voeren ter plekke uit wat vooraf is bedacht en gepland. Het is daarbij belangrijk dat de merkambassadeurs ondersteund worden door een back-office team dat over die nodige know-how beschikt. Deze back-officeteams bundelen de terugverkregen data weer tot informatie om lopende activaties verder te verbeteren.

Campagnes moeten eigenlijk zo worden opgezet dat ze een blijvende koopinteresse opwekken op het verkooppunt.
Daarbij is het altijd handig dat zowel voor als na de eerste fase van een activatie een analyse wordt gedaan van de concurrentiesituatie, de eigen positionering in het complete assortiment en de verkoop van de geactiveerde producten om een nog hoger rendement te genereren.
Want we zitten duidelijk allemaal in een fase van radicale verandering. De consument kan tegenwoordig zeer snel vergelijkend onderzoek doen, want er zijn zoveel informatiebronnen beschikbaar om hem te helpen bij aankoopbeslissingen.

Bureaus moeten hun klanten daarom pro-actief ondersteunen door hen te helpen invloed uit te oefenen op de persoonlijke interactie met het merk om zo loyaliteit op te bouwen.Consumenten die zich emotioneel aangesproken voelen door een merk, kunnen zich immers ontwikkelen tot sterke multipliers.

Spannende tijden dus!

Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat de bureaus van de International Shopper Marketing Group bijzonder goed zijn in het ontwikkelen van geschikte concepten om hen een voorsprong te geven in de strijd om de gunst van de consument op het POS.