Meeting van de ISMG-bureaus in Londen

Om korte metten te maken met de Brexit, kwamen de eigenaren van de ISMG-bureaus in februari 2020 weer bijeen voor een strategie- en synergiemeeting in Londen. Het Britse ISMG-bureau Highjam nodigde de bureaus A10 Azafatas, Monsterscore en ST-PROMOTIONS uit in hun hoofdkantoor om de altijd dynamische marktomstandigheden te bespreken als onderdeel van een creatieve gedachtewisseling. Daarbij was zoals altijd ook weer veel aandacht voor synergie, best practices en het delen van kennis en ervaringen.

Uitgaande van de algemene overtuiging dat een verdieping en verbreding van de internationale samenwerking altijd het beste recht doet aan dynamische marktomstandigheden en aan de belangen van onze internationale klanten. Werd Frankrijk toegevoegd als nieuw werkgebied van de International Shopper Marketing Group. Bij de International Shopper Marketing Group is dus niet zozeer de Brexit van belang, maar eerder de Fentry. Met Frankrijk erbij als werkgebied richt de ISMG zich nu op meer dan 325 miljoen consumenten in 11 Europese landen.
ISMG staat daarmee voor efficiënte en effectieve fieldmarketing in Portugal, Spanje, Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Ierland en Groot-Brittannië.

Wilt u dat wij ook met u samenwerken? Wij bij de ISMG kijken uit naar uw bericht.