Shopper marketing in Spanje anno 2022

Als één van de eerste Spaanse bureaus voor POS-marketing is de A10 Group expert op het gebied van shopper marketing. A10 werkt nauw samen met haar klanten om snel te kunnen inspelen op veranderende behoeften en eisen.

De Spaanse markt werd en wordt, net als andere Europese markten, eerst geteisterd door de pandemie en vervolgens door de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande inflatie. Dit leidde aanvankelijk tot een verlaging van de marketingbudgetten en een neerwaartse trend in diverse consumentensectoren in Spanje. Als gevolg daarvan is het zwaartepunt van de campagnes en de vraag van de klanten in Spanje de laatste jaren veranderd. De A10 Group constateert een toenemende vraag naar diensten en campagnes die erop gericht zijn de verkoop direct op het verkooppunt te stimuleren, in plaats van het merkimago te verbeteren.

Om haar klanten te helpen, heeft de A10 Group haar diensten dan ook aangepast aan de behoeften van haar klanten, zodat deze zelfs in moeilijke omstandigheden hun verkoop kunnen opvoeren. Dankzij dit aanpassingsvermogen is de A10 Group er ook in geslaagd haar omzet gestaag te doen stijgen. Naast de reeds lang bestaande diensten gericht op de ontwikkeling van shopper marketing campagnes, heeft het bureau haar diensten uitgebreid op het gebied van belevingsmarketing.

De door A10 Group ontwikkelde campagnes nodigen klanten uit om zich onder te dompelen in een merk door al hun zintuigen aan te spreken, niet alleen via beeld & geluid, maar ook via gevoel, geur en smaak. Commerciële doelstellingen staan nog steeds centraal in de campagnes, van het verhogen van de verkoop tot het leggen van nieuwe klantcontacten.

De groep heeft ook geïnvesteerd in nieuwe technologieën om ervoor te zorgen dat waardevolle first-party-data worden verzameld op het punt van aankoop, zodat de klanten onmiddellijk feedback kunnen krijgen over de resultaten van de verschillende instrumenten. Al deze investeringen en veranderingen werken samen aan de verwezenlijking van de kerndoelstelling die A10 drijft, namelijk het creëren van een op maat gesneden en eersteklas dienstverlening voor hun klanten.

Deze doelstelling geldt niet alleen voor A10 in Spanje, maar voor alle leden van de International Shopper Marketing Group op de verschillende Europese markten die door onze groep worden bestreken.